Tổ chức đăng ký NVQS năm 2021

content:

Thực hiện kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND quận Ba Đình về đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS), phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2021. Ngày 11/4/2021, UBND phường Liễu Giai đã tổ chức đăng ký NVQS, phương tiện kỹ thuật và nghĩa vụ dân quân năm 2021.

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Dân quân tự vệ… làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của công dân tự giác thực hiện Luật. Trên cơ sở đăng ký, quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ và phương tiện kỹ thuật để xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ bảo đảm đủ quân số, chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Các đối tượng đăng ký gồm: công dân đăng ký quân sự lần đầu, đăng ký bổ sung công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, đăng ký quân nhân dự bị, đăng ký dân quân tự vệ, đăng ký phương tiện kỹ thuật.

          Kết quả, trong ngày làm việc đã có 93 công dân đăng ký NVQS lần đầu, 87 công dân đăng ký dân quân tự vệ ( trong đó có 77 công dân nam, 10 công dân nữ 10), 20 công dân đăng ký dự bị động viên. Các công tác đăng ký được diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo đúng kế hoạch.

Thu Trang

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 393
Số lượt truy cập: 16531