Văn bản pháp luật

Kế hoạch triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023


Số văn bản 165/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023
Ngày ban hành 07/08/2023
Ngày có hiệu lực 07/08/2023
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Kh thu thuế_1691398423672.pdf
content:

content: