Văn bản pháp luật

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng


Số văn bản 57/UBND-VP
Trích yếu Triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng
Ngày ban hành 11/01/2021
Ngày có hiệu lực 24/04/2021
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 2120210128152342_cv-57-2021(11.01.2021_15h11p00)_signed_1619249230700.pdf
content:

content: