|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Thông báo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng quận Ba Đình

Thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà sinh hoạt cộng động và sân chơi tại khu đất tổ 35, cụm 5, Xứ đồng Phán Mai, ngõ 343 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai.
content:

Địa điểm thực hiện dự án: Tổ 35, cụm 5, Xứ đồng Phán Mai, ngõ 343 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai. 

Diện tích khu đất thực hiện: Khoảng 1.119,1 m2.

Hiện nay Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng quận Ba Đình đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Để đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới khu đất đang GPMB thực hiện dự án.

HỘI ĐỒNG GPMB QUẬN BA ĐÌNH THÔNG BÁO

 

Đề nghị tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến khu đất trên liên hệ với UBND phường Liễu Giai, (Số 26 Đường Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội) để cung cấp hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc sử dụng đất, thời gian sử dụng đất, giấy tờ nhân thân (CCCD…) và các giấy tờ khác có liên quan đến khu đất nêu trên.                                                                 

Thời gian trước ngày 10/4/2023. Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.       

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Vũ Thanh Bình - Cán bộ Địa chính phường; Số điện thoại: 0398989193

Quá thời gian trên, nếu cá nhân không cung cấp hồ sơ, Hội đồng BTHT&TĐC quận Ba Đình sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về công tác giải phóng mặt bằng./.

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 xem tại đây.

content:

content:

Thư viện hình ảnh