|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua VNeID cho người dưới 14 tuổi

Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành hướng dẫn cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) đối với người dưới 14 tuổi.
content:

Theo hướng dẫn, Sở Tư pháp lưu ý, bố đẻ hoặc mẹ đẻ có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã tích hợp “Người phụ thuộc” là Con (dưới 14 tuổi) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID thực hiện khai đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho Con (trẻ em dưới 14 tuổi) trên trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.Các bước thực hiện như sau:

 

content:

content:

Thư viện hình ảnh